Kungsdalens Vägsamfällighet
Länkar

Adresslista Styrelse

Årsstämmor

Stadgar

Välkommen

 

SL

Farjetrafiken
Vaxholm-Rindö-Värmdö

 

Värmdö Kommun

Kontakta Styrelsen

Respektera hastighetsbegränsningen i området!

Av hänsyn till boende i områdena Saltarö, Skärmarö samt Ramsdalen uppmanar vi er alla att respektera gällande hastighetsbegränsningar. Tänk på att barn och djur rör sig intill vägarna och att bromssträckan alltid är längre man man tror.

 

HJÄLP !

Styrelsen behöver din hjälp att hålla adresslistan till medlemmarna aktuell.  Du kanske flyttar, överlåter eller säljer.  Meddela då styrelsen den nya "kontaktinformationen" för din fastighet. Använd gärna länken "Kontakta Styrelsen" nere till vänster.

 

Årets Stämma

Pga Covid-19 har styrelsen beslutat att senarelägga årets stämma.  Den kommer att hållas den 10:e oktober

Handlingar till stämman hittar du här.

 

 

 

 

 

Tunga transporter

Vår väg är klassad som BK2 enligt vägverkets standard för bärighet på olika vägar. BK2 innebär att fordon med ett största axeltryck på 10 ton får framföras. Klicka här och läs våra bestämmelser för tunga transporter.

Vill du veta mer om vägverkets klassificering klicka här.

Behöver du få fram en tung transport till din tomt? Kontakta då Ulf Trouin eller Berndt Johansson i styrelsen för besiktning av vägen före och efter transporten, så slipper du ersätta eventuella skador på vägen som du inte är skyldig till.

 

Tänk på vattnet!

Du tänker väl på att spara på vattnet !?  Även om Du har mycket vatten i Din brunn, så kan Du förstöra vattnet för alla i området om du pumpar upp för mycket. Vi delar alla på samma grundvattenreservoir !