Kungsdalens samfällighetsförening

Vägförening

Årets Stämma

Årets stämma planeras till lördagen den 10 juni 2023 klockan 10:00 i Saltarö Skola.

Respektera hastighetsbegränsningen i området!

Av hänsyn till boende i områdena Saltarö, Skärmarö samt Ramsdalen uppmanar vi er alla att respektera gällande hastighetsbegränsningar. Tänk på att barn och djur rör sig intill vägarna och att bromssträckan alltid är längre man man tror.

Tänk på vattnet!

Du tänker väl på att spara på vattnet !?  Även om Du har mycket vatten i Din brunn, så kan Du förstöra vattnet för alla i området om du pumpar upp för mycket. Vi delar alla på samma grundvattenreservoir!

Hjälp!

Styrelsen behöver din hjälp att hålla adresslistan till medlemmarna aktuell. Du kanske flyttar, överlåter eller säljer. Meddela då styrelsen den nya "kontaktinformationen" för din fastighet. Använd gärna länken "Kontakta Styrelsen" nere till vänster.

Tunga transporter

Vår väg är klassad som BK2 enligt vägverkets standard för bärighet på olika vägar. BK2 innebär att fordon med ett största axeltryck på 10 ton får framföras. Klicka här och läs våra bestämmelser för tunga transporter.

Vill du veta mer om vägverkets klassificering klicka här.

Behöver du få fram en tung transport till din tomt? Kontakta då Ulf Trouin i styrelsen för besiktning av vägen före och efter transporten, så slipper du ersätta eventuella skador på vägen som du inte är skyldig till.


Hjärtstartare

Nu finns en hjärtstartare i området. Den finns på Simons Väg 18, första till höger när man kommer in på Spaddalsvägen. Följ vägen in så hittar ni den på husets vägg i ett värmeskåp.