Ordinarie årsstämma 15:e juni:

Kallelse

Framställningar från styrelsen

Valberedningens förslag

Protokoll

Extra årsstämma 3:e oktober:

Verksamhetsberättelse

Bokslut

Budget 2019/2020

Protokoll