Stämman hölls den 9 oktober klockan 10:00 i Saltarö Skola.

Normalt hålls stämman i juni, men flyttades fram i år pga covid-19.

Kallelse

Bokslut och Budget

Verksamhetsberättelse

Framställningar från styrelsen

Valberedningens förslag

Protokoll