Stämman hölls den 11:e Juni klockan 10:00 i Saltarö Skola.

Kallelse

Protokoll